“พิมรี่พาย”ให้ความสำคัญกับเยาวชน

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ กับ พิมรรี่พาย หรือ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ ที่เธอมักจะคอยช่วยเหลือและแบ่งปันสู้สังคมเสมอ

เช่นเดียวกันกับครั้งนี้ ที่เธอนั้นได้เห็นความสำคัญของเยาวชน ไม่ว่าจะด้านการเรียน กิจกรรมหรือกีฬา

โดยเธอเดินทางไปโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จ.มหาศารคาม พบกับครูแล่ม บุตรดา สาโสก

เป็นครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน โดยภายในทีมมีนักเรียนทั้งหมดสามสิบห้าคน ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่ยา ก จ น

ไม่มีโอกาสจะได้เรียนต่อ คุณครูจึงชวนมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อให้ได้เรียนหนังสือต่อ โดยการสอนเริ่มจากศูนย์

จากคนที่เล่นไม่เป็นเลย ครูแล่มดูแล ฝึกสอน ไปจนถึงพาไปแข่งขัน จนได้แชมป์ระดับจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งประเภทในนร่มและชายหาด และได้รับเหริญท อ ง แดงระดับประเทศ นักกีฬาของครูแล่มมีไปจนถึงนักกีฬาทีมชาคิ ทีมชาติชุดใหญ่

ทั้งสามสิบห้าคนครูแล่มเป็นคนดูแลทั้งหมด ไม่ว่าจะการกินการนอนและการเรียน ถ้าไปแข่งกลับมาได้ชัยชนะ ก็จะได้ง บ ป ระมาณมาส่วนหนึ่ง

แต่ถ้าแพ้ก็จะไม่ได้อไรเลย นักกีฬาส่วนมากมาจากต่างจังหวัด จึงต้องอาศัยอยู่ที่หอพักโรงเรียน คืออาคารเก่าในโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ง า น

จึงได้ปรับปรุงเพื่อให้นอนได้ อยู่มาแล้วกว่าเจ็ดรุ่น เป็นอาคารเก่าที่ชำรุดไปบ้างแล้ว ฝนตกหลังคารั่ว

ซึ่งในฐานะครูก็อยากให้นักกีฬามีคุณภาพชีวิตที่ดี จากที่พิมรี่พายได้เข้าไปสัมผัสแล้ว เธอบอกว่าซักวันพวกเขาต้องเป็นอนาคตทีมชาติ

เขาควรที่จะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ เธอจึงทำการให้ช่างปรังปรุงอาคารให้แข็ ง แ ร ง และทำการติดตั้งเตียงสองชั้น ห้องครัว

ห้องเก็บของ รวมไปถึงอุปกรณ์กีฬา รวมแล้วกว่าสี่แส น ห้า นักกีฬาและคุณครูดีใจและพากันขอบคุณเป็นการใหญ่

เธอมองว่าพวกเขาคือคนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศ การที่มีจุดเริ่มต้นหรือคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้

ต้องขอขอบคุณแทนน้องๆนักกีฬา ที่ยังมีคนที่เห็นความสำคัญของเยาวชนที่โตไปเป็นอนาคตของชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *