“แทน” ได้เป็นนักบินให้พ่อได้ภูมิใจ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักแสดงรุ่นใหญ่ “ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์” ทีได้มีบุตรชายคนโต “แทน แทนรัก”

วัยยี่สิบเจ็ดปี ได้เป็นนักบินฝนหลวง อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี

หนุ่มแทนได้เล่าถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะได้มาเป็นนักบินในครั้งนี้ว่า ตั้งแต่ยังเล็กคุณพ่อจะสอนเสมอว่า

ให้ทำในสิ่งที่ตัวเรารักและชอบ เมื่อเขาโตขึ้นเลยตัดสินใจไปเรียนเป็นที่ Australian National

Airline College ประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตร Private Pilot Licenseหลังจากจบ ได้ไป

เรียนต่อเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรที่Tailwheels Etc. Flight School ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตร

Commercial Pilot License หลังเรียนจบก็กลับมาอยู่ที่ไทยเพื่อรอใบอนุญาต ในช่วงนั้นก็ได้เห็นการบิน

เกษตรกรมฝนหลวงเปิดรับสมัครนักบินพอดี จึงตักสินใจไปสมัคร แต่ในตอนนั้นเพื่อนๆส่วนใหญ่ลือกไปเป็น

ของสายการบินต่างๆกันหมดเพราะได้ทุนมากกว่า แต่เขาก็ได้เลือกที่จะเป็นด้านนี้ก็เพราะว่า

นึกถึงคำสอนของพ่ออยู่เสมอ หลังจากที่ได้มาประจำการที่นี่ รันแรกที่ทำภารกิจในจังหวัดนครสวรรค์

ได้สำเร็จ ทำให้รุู้สึกดีใจมาก ในตอนยังเล็กเคยคิดว่าคนที่ทำให้ฝนตกได้คือคนที่เก่งมากๆ

แต่ในตอนนี้เราเป็นคนนั้นที่สามารถทำฝนให้ตกได้แล้ว จากคำพูดของพ่อที่เคยบอกว่าทุกคนมักจะเลือกทำ

เพื่อความสุขของตัวเอง แต่ตอนนี้เขาสามารถเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักและช่วยให้เกษตรกรชาวบ้าน

ที่ต้องการความช่วยเหลือให้มีความสุขได้ ผมคิดว่าการได้ทำฝนหลวงยิ่งใหญ่กว่าการเลือกทางอื่น

ที่จะได้ทุนมากกว่า ผมภูมิใจที่ได้เลือกเส้นทางนี้และภูมิใจที่ได้เป็นนักบินฝนหลวงครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *